Vad innehåller en UC-förfrågan?

En UC-förfrågan är ett registerutdrag från Upplysningscentralen, UC, om en verksamhet eller privatperson, som visar viktig information och uppgifter om dem. Dessa uppgifter kan gälla exempelvis betalningsanmärkningar, antal kreditupplysningar och antal beviljade krediter och lån. Det finns också ofta en sammanställning över företagets eller personens ekonomiska historia och eventuella skulder, samt hur hög risken är att låna ut till företaget eller personen skriven i procent.

Med detta syftar man på hur stor sannolikhet det är att företaget eller personen kommer att få ekonomiska problem i framtiden.

Alla företag och privatpersoner har full rätt att ta del av den information som finns registrerad om dem i UC, en koncern som har fyra mycket seriösa huvudägare, nämligen Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.

Skillnad mellan UC och andra kreditupplysningsföretag

Den stora och avgörande skillnaden mellan UC och andra kreditupplysningsföretag, är att en förfrågan som görs via andra kreditupplysningsföretag inte syns för andra som ber om en upplysning på personen eller företaget. Vid en UC-förfrågan blir däremot upplysningen ”offentlig” och syns vid varje tillfälle då någon gör en kreditupplysning på en person eller företag och kan på så sätt påverka deras kreditvärdighet.

Eftersom att information från Kronofogdemyndigheten hamnar hos UC kan det i princip bli omöjligt att låna om man har ett skuldsaldo hos dem. Informationen hos UC är dagsfärsk, vilket gör att information om en eventuell låntagares ekonomiska situation är lätt och snabbt att nå för den som behöver. Om personen eller företaget till exempel har en skuld registrerad hos Kronofogdemyndigheten, syns det då direkt vid en UC-förfrågan.

UC,  kostnad för kreditgivarna
En annan skillnad mellan att använda sig av UC eller något annat kreditupplysningsföretag är att det kostar väldigt mycket för banker och kreditinstitut att begära en UC-förfrågan på någon, medan det ofta inte kostar något att ta en första kreditupplysning från annat kreditupplysningsföretag. Därför kan man ofta bedöma seriositeten hos ett företag beroende på med vilka metoder de arbetar.

Både en UC-förfrågan och en vanlig kreditupplysning kommer dock att visa förfrågaren om en person eller företag har tillräckligt god återbetalningsförmåga, samt deras skuldsaldo och årlig omsättning.

Undersidor

© 2020 - Smslånutankreditprövning